Leveringstid

Du kan se når du kan forvente å motta din ordre på denne siden: Leveringstid

Hvis det avviker mer enn 4-5 dager fra dette så kan det ha oppstått et problem med leveransen. Typisk kan være at noe er galt med adressen eller at du ikke er registrert bosatt på den. At du ikke har mottatt ordren skyldes sannsynligvis normale småavvik, men om du ikke har mottatt din ordre innen 3 dager utover det som er oppgitt så er det fint om du kontakter oss igjen.

Vanlige årsaker til feil:
i) Normale småavvik hos Posten.

ii) Du har flyttet til en ny adresse, men er ikke registrert bosatt på den.

iii) Det kan også være problemer med merkingen av din postkasse.

iv) I perioder med mange sommervikarer i Posten kan oppstå problemer i forbindelse med punktene ovenfor.

v) Check-out'en har spart på en gammel adresse som ikke gjelder for deg lengre.

Dette gjør vi for deg:
i) Hvis du ikke har mottatt din ordre innen 7 dager utover det som er lovet, så kan vi sende ut ordren din på nytt til en ny, riktig adresse